Riktat CV

Den första kontakten med din potentiella arbetsgivare sker via ditt CV, och det är också detta dokument som utgör rekryterarens första intryck av dig. I dagsläget är konkurrensen om jobben mycket stor, och det är lätt att försvinna i mängden ansökningar som inkommer vid var och varannan rekrytering. Även den som besitter rätt kunskap och har utomordentliga egenskaper för en utlyst tjänst, kan försvinna i konkurrensen om inskickat CV inte ger rekryteraren vad denne vill ha. Det har därför blivit allt viktigare att ha välformulerade och tydliga ansökningshandlingar. Under loppet av några få sekunder avgörs din framtida karriär. Den som inte redan tidigare etablerat sitt namn i branschen, har således sitt CV som enda verktyg i första stadiet av en rekrytering.

CV vid interna och/eller informella rekryteringar

Vid en spontant initierad kontakt med ett företag, är konkurrensen i allmänhet något mindre. Detta gäller också i de fall man önskar delta i en intern rekryteringsprocess. Dock krävs, som alltid, att man tydligt kan redogöra för varför man är lämplig för aktuell position. Även den beslutsfattare som redan är bekant med din kompetensnivå, kan glömma bort personliga egenskaper och vad du uppnått genom åren. Se därför till att alltid ha ett lättnavigerat och tydligt CV att presentera.

Riktat CV

Cv center arbetar med auktoriteter inom rekryteringssektorn, och har bred erfarenhet av att rikta CV och ansökningshandlingar utifrån kundens behov. Genom en telefonintervju kan vi bilda oss en uppfattning om kundens personlighet och önskemål, samt diskutera olika sätt att vinkla dennes CV på bästa sätt. Att rikta ett CV mot en bestämd position eller specifikt tjänsteområde har avgörande effekt för hur ansökningshandlingarna kommer att tas emot av rekryteraren. Detta har stor inverkan på chanserna för den sökande att kallas till intervju. Vi utgår ifrån våra kunders önskemål och kan utforma ett CV som riktas mot en specifik position, eller ett större branschområde. Allt för att öka våra kunders möjlighet till nya utmaningar.

Vår målgrupp

Rekryteringsförfaranden tenderar att starkt påverkas av de sökandes språkliga kompetens, och erfarenhet av att uttrycka sig i text och design. Trots att det sakliga innehållet är viktigast, har språk- och marknadsföringsbevandrade en klar fördel. Vårt erbjudande om riktat CV vänder sig primärt till dig som i dagsläget besitter kompetens och erfarenhet, men som nu vill söka nya karriärmöjligheter. Likaså vänder vi oss till dig som vill sadla om och göra någonting för dig obeprövat. Utifrån ditt önskemål, plockar vi ut relevanta erfarenheter och sammanställer dessa i ett CV som utgår ifrån rekryterarnas arbetssätt och teknik. Vi håller oss fortlöpande uppdaterade om förändringar inom rekryteringsbranschen, vilket ger dig möjligheten att få strategiskt utformade och mycket konkurrenskraftiga ansökningshandlingar.

Tillvalsmöjligheter vid riktat CV

Utöver framställning av ett professionellt CV, kan vi ta ett helhetsansvar för dina ansökningshandlingar. Ett personligt brev som överensstämmer med ditt nya CV, kan göra stor skillnad för dina möjligheter att gå vidare i en rekryteringsprocess. Våra konsulter hjälper dig att marknadsföra styrkor och erfarenheter på ett slagkraftigt och framgångsrikt sätt!

 

Vid ansökningar till internationella bolag, eller företag med engelska som koncernspråk, kan ett engelskspråkigt CV komma till sin rätt. Hos Cv center kan du välja mellan amerikansk, brittisk, eller internationell engelska i ditt CV. Dina ansökningshandlingar levereras i word-format så du lätt kan bygga vidare på ditt cv över tid.

Följ länken om du vill beställa riktade ansökningshandlingar