Skriva personligt brev

Att utforma ett personligt brev är en konst som kräver övning och kunskap. Här är några tips och rekommendationer för dig som är i färd att skriva personligt brev till en arbetsgivare. Vi hoppas att du får nytta av vår erfarenhet!

När man diskuterar frågan om personligt brev, är det faktiskt egentligen fråga om någonting annat. Benämningen antyder att det är ett privat brev direkt till rekryteraren när det egentligen handlar om att lyfta fram personlig kunskap och visa hur denna relaterar till företagets önskemål. Ett bättre namn än personligt brev, skulle kanske vara följebrev eller egen analys.

Om vi angriper frågan ur detta perspektiv kan vi se en rad skillnader mot gängse tolkning av detta brev. Om syftet är att visa hur man kan argumentera för att de egna kunskaperna är till nytta för verksamheten, närmar man sig redan ett mer träffsäkert cv. Det som gör brevet är till stor del att det inte finns något formaliserat krav på hur det kan utformas.

Börja med att ställa dig följande frågor innan du börjar med att skriva personligt brev:

 • Vad söker företaget i annons och mellan raderna
 • Vilka erfarenheter har jag hittills?
 • Vad för ton och ansats har annonsen? Är det ett formellt och strikt ordval eller ett sympatiskt och öppet?
 • Hur relaterar min kompetens till deras krav?
 • Av vilken orsak vill jag arbeta på detta företag?
 • Vad kan jag bidra med utöver deras uttalade skall-krav?
 • Vilken ambition har jag?

En person som aldrig arbetat i kundtjänst men som har god erfarenhet från kundrelationer inom försäljning och marknadsföring, har erfarenheter som väl överensstämmer med företagets behov. Detsamma gäller för en entreprenör som vill söka sig till yrken som affärsutvecklare. Huvudsaken är att inte fastna i titlar utan att se till kompetensen!

Spegla annonsen i ett personligt brev

En väg för att rekryteraren skall fastna för ditt personliga brev är att tydligt visa på de kriterier företaget angett. Välj även en rubrik som korrelerar med annonsen. På detta sätt kommer du visa att du är rätt person för jobbet, och du kan nå större framgång med resterande text i brevet.

Hur inleder man ett brev?

Ta fram det som är viktigt och undvik onödiga fraser som läsaren redan vet. Det är vanligt med brev som börjar i stil med hej jag heter… och är ..år. Detta är inte det viktiga för mottagaren. Denne vill få klart för sig om du är rätt person för jobbet och om du har sådan kompetens som de önskar. Testa istället att börja ditt brev med vilken kunskap du har och orsaken till varför du söker jobbet. För att lyckas formulera ditt brev rätt, och lägga vikt vid företagets arbete, krävs en hel del arbete. På hemsidor och i artiklar kan man hitta nya och tidigare projekt och affärer som företaget genomfört. Detta kan man nämna för att via att man faktiskt satt sig in i branschen och läst på om sin arbetsgivare.

Förstärka ditt cv med personligt brev

Ditt cv visar på bakgrund och yrken. Att utveckla anställningar du finner intressanta för tjänsten är ett bra sätt att visa på lyckade resultat. Kanske har du haft engagemang som inte har med yrken att göra men som är intressanta för kulturen på företaget? Du kanske är kreativ eller tycker om träning? Fundera ut vad som är viktigt för dig och lyft fram hur arbetsgivaren vinner på detta. Trots allt handlar rekryteringen om att inte bara hitta rätt kompetens utan även rätt individ för tjänsten.

Att skryta om sig själv är någonting som många tycker är svårt. Vi tycker inte heller att man skall skryta om sina kunskaper och hur bra man är, men hur skall rekryteraren förstå vad du inte berättar? Det är svårt att finna rätt röst för brevet även om man känner till vad man vill berätta. Det är därför vi erbjuder denna tjänst. Våra skribenter är väl insatta i hur man skriver personliga brev som leder till intervju! Även om vi är kompetenta när det kommer till personliga brev, är det svårt att garantera resultat. Olika arbetsgivare tycker om olika saker och det går aldrig att svära på att ett brev fungerar för alla. Dock kan man öka chanserna om man formulerar sitt personliga brev utifrån de riktlinjer vi angett.

Under senare år har klimatet inom rekrytering blivit hårdare och fått mer internationell vinkling. Detta har inneburit att man ofta behöver skriva ut sina färdigheter tydligt och synligt för rekryteraren. Utgå ifrån att kort tid går åt till att läsa brevet och att du behöver fånga intresset omedelbart.

En sista rekommendation för dig som arbetar med att skriva brev för en tjänst, är att korrekturläsa dina brev!

 • Är allting rättstavat?
 • Finns dubbelmellanslag eller andra felskrivningar?
 • Är det enhetligt typsnitt?
 • Är du nöjd med hur brevet ser ut?
 • Har du fått med allting du vill?

Följer du rekommendationerna tror vi att du har ett stort försprång som hjälper dig att komma till intervju. Skulle det kännas obekvämt eller svårt att formulera ditt brev kan du kontakta oss för intervju och hjälp med cv och personligt brev. Hoppas du fått hjälp av dessa enkla tips.